Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdeczne podziękowania rodzinie, krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym, księżom, lekarzom i personelowi Oddziału Nefrologii, pracownikom firmy pogrzebowej “HADES” oraz wszystkim tym, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej ś+p Elfrydy Makowskiej składają córki z rodzinam   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdeczne podziękowania ks. Andrzejowi z kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej za pożegnanie w kapilcy i pięknie odprawioną mszę świętą żałobną Rodzinie, sąsiadom, znajomym i wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej naszego Ukochanego ś+p Stanisława Szymańskiego a także Firmie Pogrzebowej “Hades” za takt, kulturę, pomoc i profesjonalne przeprowadzenie uroczystości pogrzebowej składa Rodzina   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

“Nikt nie jest przygotowany na smutek, lecz świadomość, że w pobliżu są ludzie gotowi nieść pomoc, pomaga” Kochanej Przyjaciółce Mariolce Błesińskiej, dr Marii Ołdziejewskiej, dr Jackowi Tyllo, Koleżance Stasi Cichockiej, Państwu Renacie i Kazimierzowi Baranowskim, Pani Tani Pełczyńskiej, Pani Oli Soból, pozostałym przyjaciołom, koleżankom i kolegom z Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie, znajomym, sąsiadom z ul. Partyzantów oraz tym wszystkim, którzy byli ze mną, dzielili ból, nieśli otuchę w trudnych dla mnie chwilach, wypowiedzieli wiele ciepłych słów, okazali wiele serca i życzliwości oraz licznie uczestniczyli we mszy św. i ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku mojej najukochańszej Mamy ś+p Heleny Urbanowicz, a także Firmie Pogrzebowej HADES za profesjonalną obsługę uroczystości pogrzebowej serdecznie dziękuje córka.   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Najserdeczniejsze podziękowania księdzu Proboszczowi Andrzejowi Plucie, księdzu Proboszczowi Henrykowi Błaszczykowi, księdzu Proboszczowi Markowi Choromańskiemu, Dyrekcji i pracownikom MICHELIN POLSKA S.A., pracownikom firmy Jonczak-Eksztain, Sołtysowi Radzie Sołeckiej, mieszkańcom Ostrzeszewa, wszystkim przyjaciołom i znajomym, którzy dzielili z nami smutek, okazali współczucie i tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze naszego kochanego ś+p Zbysława Eksztain oraz firmie pogrzebowej HADES za profesjonalne zorganizowanie uroczystości pogrzebowej składa żona z rodziną.   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, koleżankom, kolegom z W-MZPD, właścicielom i pracownikom firmy HADES, wszystkim, którzy wspierali nas w tak ciężkiej chwili oraz wzięli udział w ostatniej drodze ś+p Jacka Marczyńskiego Serdeczne podziękowania składa żona z rodziną.     Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Wszystkim przyjaciołom, sąsiadom i znajomym, którzy okazali nam pomoc i uczestniczyli w oststniej drodze naszej najukochańszej Żony, Mamy, Babci i Prababci ś+p Magdaleny Kowalewskiej oraz firmie HADES za zorganizowanie godnej uroczystości pogrzebowej serdeczne podziękowania składa rodzina.   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

“Po płaczu często serce się raduje i czas przychodzi szczęściu obiecany” Stanisław Lubomirski. Firmie “HADES” za profesjonalne zorganizowanie ceremonii pogrzebowej mojego Męża ś+p Zdzisława Wajshof dziękuje Żona.   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym, koleżankom i kolegom z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, sąsiadom oraz tym wszystkim, którzy połączyli się z nami w bólu i uczestniczyli w ostatniej drodze naszego kochanego Taty ś+p Ryszarda Kurowskiego, a także Firmie HADES za zorganizowanie godnej uroczystości pogrzebowej serdecznie dziękują Kamila, Łukasz i Piotr Kurowscy.   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdeczne podziękowania rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, Firmie Pogrzebowej “HADES” oraz wszystkim, którzy okazali pomoc, współczucie oraz dobre serce w tak trudnych dla nas chwilach związanych z pogrzebem naszego ukochanego Męża, Ojca, Dziadka Mieczysława Michalaka. Rodzina   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdeczne podziękowania rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, Firmie Pogrzebowej “HADES” oraz wszystkim, którzy okazali pomoc, współczucie oraz dobre serce w tak trudnych dla nas chwilach związanych z pogrzebem naszego ukochanego Męża, Ojca, Dziadka Mieczysława Michalaka. Rodzina   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...