Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze Żony, Matki, Babci i Prababci ś+p Marii Puszkiewicz Personelowi opiekuńczemu DPS przy ul. Bałtyckiej 37A za 3-letnią troskę i opiekę, Ordynatorowi, lekarzom i pielęgniarkom z Oddziału Wewnętrznego I Szpitala Miejskiego za ratowanie Jej życia do ostatniej chwili. Zakładowi Pogrzebowemu “HADES” przy ul. Małeckiego, Pani Dorocie za prowadzenie modlitwy różańcowej, krewnym bliższym i dalszym, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym za wyrazy żalu i współczucia za złozone wieńce i kwiaty, modlitwę. Z głębi serc naszych płynące podziekowania składa Rodzina

 

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 15.10.2014