Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Uczestnikom, Rodzinie, Sąsiadom i wszystkim, którzy okazali współczucie i wsparcie w ostatniej drodze

ś+p Józefa Szczockiego

oraz Firmie Pogrzebowej HADES za profesjonalne zorganizowanie ceremonii pogrzebowej serdeczne podziękowania składa żona z synem Wojciechem i rodziną

.

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 16.03.2016