Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdecznie dziękujemy księżom, a szczególnie księdzu Adamowi i Michałowi oraz wszystkim biorącym udział w pożegnaniu i ostatniej drodze naszego drogiego ś+p Sylwestra Chyczewskiego. Firmie Pogrzebowej HADES za okazaną pomoc i oprawę uroczystości pogrzebowej podziękowania składają wdzięczni żona i synowie.

 

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 08.04.2014