Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Najserdeczniejsze podziękowania księdzu Proboszczowi Andrzejowi Plucie, księdzu Proboszczowi Henrykowi Błaszczykowi, księdzu Proboszczowi Markowi Choromańskiemu, Dyrekcji i pracownikom MICHELIN POLSKA S.A., pracownikom firmy Jonczak-Eksztain, Sołtysowi Radzie Sołeckiej, mieszkańcom Ostrzeszewa, wszystkim przyjaciołom i znajomym, którzy dzielili z nami smutek, okazali współczucie i tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze naszego kochanego ś+p Zbysława Eksztain oraz firmie pogrzebowej HADES za profesjonalne zorganizowanie uroczystości pogrzebowej składa żona z rodziną.

 

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 05.11.2013