Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom i Koleżankom z pracy, Sąsiadom, Firmie Pogrzebowej HADES oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu uczestniczyli w ostatniej drodze naszej najukochańszej Żony i Córki ś+p Agaty Grzybowskiej składa pogrążona w smutku rodzina   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Najserdeczniejsze podziękowania ks. ppłk dr Eugeniuszowi Łabisz- proboszczowi parafii Wojskowo-Cywilnej za ostatnie pożegnanie i piękne odprawienie mszy świętej, lekarzom i pielęgniarkom ze Szpitala Miejskiego w Olsztynie Oddział II Wewnętrzny za walkę o życie, aż do końca, rodzinie, przyjaciołom, koleżankom, kolegom, sąsiadom, znajomym, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego oraz wszystkim, którzy dzielili z nami smutek, okazali współczucie i tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze naszej najukochańszej Żony, Mamy, Teściowej, Babci, Prababci i Siostry ś+p Stanisławy Witek składa rodzina “Żono, Mamo, bez Ciebie wiosna nie będzie tak piękna” Wyrazy podziękowania składamy Firmie “HADES” za profesjonalną organizację uroczystości pogrzebowej.   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

“Nikt nie jest przygotowany na smutek, lecz świadomość, iż w pobliżu są ludzie, którzy gotowi są dzielić z nami nasze smutki, pomaga…” Serdeczne podziękowania rodzinie, znajomym, koleżankom, kolegom i sąsiadom oraz wszystkim, którzy nas wspierali i uczestniczyli w ostatniej drodze naszego ukochanego Męża, Taty, Dziadka i Pradziadka ś+p Celestyna Jędrzejczaka a także Firmie “HADES” za zorganizowanie uroczystości pogrzebowej serdeczne podziękowania składa rodzina   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdecznie dziękuję Księdzu Prałatowi Julianowi Żołnierkiewiczowi, Panu Prezesowi Sądu Okręgowego w Olsztynie Wacławowi Bryżysowi, Dziekanowi Izby Olsztyńskiej, adwokatowi A. Kozielskiemu, lekarzom ze Szpitala Miejskiego w Olsztynie, a w szczególności dr. R. Targońskiemu i dr Szulczyńskiej, a także moim przyjaciołom, którzy wspierali mnie w tych trudnych dla mnie chwilach związanych z odejściem Mamy, oraz pracownikom firmy “HADES” za organizacje pogrzebu – adwokat Mirosława Pietkiewicz z Rodziną   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

“Nie umiera ten, kto żyje w sercach i pamieci innych:” Wszystkim Pracownikom i Zarzadom urzedów, instytucji i firm, Radom Nadzorczym, Wykładowcom, Myśliwym, Pszczelarzom, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym oraz wszytskim, którzy okazali współczucie i wsparcie oraz uczestniczyli w ostatniej drodze Ś.P. KAZIMIERZA SKRODZKIEGO, Zarządowi WKŁ “Jeleń” oraz Firmie Pogrzebowej “Hades” za życzliwość, takt i profesjonalizm w organizacji ceremonii pogrzebowej, serdeczne podziękowania składa Żona, Córki oraz Syn   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Wszystkim uczestnikom, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Pracownikom i wszystkim, którzy okazali współczucie i wsparcie oraz uczestniczyli w ostatniej drodze ś+p Zbigniewa Komora oraz Firmie Pogrzebowej “HADES” za profesjonalną organizację pogrzebu serdeczne podziękowania składa Rodzina   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

“Kogoś zabrakło… I świat opustoszał…” Wszystkim uczestnikom Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Pracownikom LO VI, Stowarzyszeniu OTZ i wszystkim, którzy okazali współczucie i wsparcie oraz uczestniczyli w ostatniej drodze ś+p Sławomira Olka Firmie Pogrzebowej “HADES” za życzliwość, takt i profesjonalizm w organizacji ceremonii pogrzebowej płynące z głębi serca podziękowanie składa rodzina.   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym oraz tym wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojej kochanej Mamy, Babci i Prababci ś+p Aliny Zienkiewicz a także Firmie Pogrzebowej “HADES” za sprawne zorganizowanie uroczystości pogrzebowej serdeczne podziękowania składa syn z żoną i rodziną   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

“Ludzie, których kochamy zostają na zawsze bo zostawili ślady w naszych sercach” Pragniemy z całego serca podziękować Księżom, Dyrekcji fabryk: Michelin -Polska i Ubojni Drobiu Kondratowicz, koleżankom, kolegom, sąsiadom i znajomym. Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej ś+p Witolda Grabińskiego oraz Firmie “HADES” za profesjonalne zorganizowanie uroczystości pogrzebowej. Serdeczne “Bóg zapłać” składa rodzina   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Jego Ekscelencji, ks. Biskupowi Julianowi Wojtkowskiemu, ks. Prałatowi Bronisławowi Siekierskiemu, ks. Prałatowi Józefowi Drężkowi, oraz wszystkim przyjaciołom, sąsiadom i znajomym, którzy uczestniczyli w pożegnaniu naszego kochanego ś+p Witolda Kott, a także Firmie Pogrzebowej “HADES” za zorganizowanie godnej uroczystości. Serdeczne podziękowania składa rodzina   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...