Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

“Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych…” Ewie i Zbigniewowi Pszczółkowskim za okazanie serca, wszystkim pracownikom firmy “Hades” za profesjonalizm i przepiekną organizację uroczystości pogrzebowej oraz wszystkim przyjaciołom, sąsiadom i znajomym, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszej kochanej Żony, Mamy i Babci ś+p Zofii Brzuszkiewicz serdeczne podziękowania składają mąż i dzieci z rodzinami   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym oraz tym wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ś+p Jana Szukszty oraz firmie pogrzebowej HADES za zorganizowanie godnej uroczystości pogrzebowej serdeczne podziękowanie składa żona z rodziną Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdecznie dziękujemy księżom, a szczególnie księdzu Adamowi i Michałowi oraz wszystkim biorącym udział w pożegnaniu i ostatniej drodze naszego drogiego ś+p Sylwestra Chyczewskiego. Firmie Pogrzebowej HADES za okazaną pomoc i oprawę uroczystości pogrzebowej podziękowania składają wdzięczni żona i synowie.   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdeczne podziękowania rodzinie, krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym, księżom, lekarzom i personelowi Oddziału Nefrologii, pracownikom firmy pogrzebowej “HADES” oraz wszystkim tym, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej ś+p Elfrydy Makowskiej składają córki z rodzinam   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdeczne podziękowania ks. Andrzejowi z kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej za pożegnanie w kapilcy i pięknie odprawioną mszę świętą żałobną Rodzinie, sąsiadom, znajomym i wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej naszego Ukochanego ś+p Stanisława Szymańskiego a także Firmie Pogrzebowej “Hades” za takt, kulturę, pomoc i profesjonalne przeprowadzenie uroczystości pogrzebowej składa Rodzina   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

“Nikt nie jest przygotowany na smutek, lecz świadomość, że w pobliżu są ludzie gotowi nieść pomoc, pomaga” Kochanej Przyjaciółce Mariolce Błesińskiej, dr Marii Ołdziejewskiej, dr Jackowi Tyllo, Koleżance Stasi Cichockiej, Państwu Renacie i Kazimierzowi Baranowskim, Pani Tani Pełczyńskiej, Pani Oli Soból, pozostałym przyjaciołom, koleżankom i kolegom z Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie, znajomym, sąsiadom z ul. Partyzantów oraz tym wszystkim, którzy byli ze mną, dzielili ból, nieśli otuchę w trudnych dla mnie chwilach, wypowiedzieli wiele ciepłych słów, okazali wiele serca i życzliwości oraz licznie uczestniczyli we mszy św. i ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku mojej najukochańszej Mamy ś+p Heleny Urbanowicz, a także Firmie Pogrzebowej HADES za profesjonalną obsługę uroczystości pogrzebowej serdecznie dziękuje córka.   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...