Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze Żony, Matki, Babci i Prababci ś+p Marii Puszkiewicz Personelowi opiekuńczemu DPS przy ul. Bałtyckiej 37A za 3-letnią troskę i opiekę, Ordynatorowi, lekarzom i pielęgniarkom z Oddziału Wewnętrznego I Szpitala Miejskiego za ratowanie Jej życia do ostatniej chwili. Zakładowi Pogrzebowemu “HADES” przy ul. Małeckiego, Pani Dorocie za prowadzenie modlitwy różańcowej, krewnym bliższym i dalszym, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym za wyrazy żalu i współczucia za złozone wieńce i kwiaty, modlitwę. Z głębi serc naszych płynące podziekowania składa Rodzina   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

“Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych…” Ewie i Zbigniewowi Pszczółkowskim za okazanie serca, wszystkim pracownikom firmy “Hades” za profesjonalizm i przepiekną organizację uroczystości pogrzebowej oraz wszystkim przyjaciołom, sąsiadom i znajomym, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszej kochanej Żony, Mamy i Babci ś+p Zofii Brzuszkiewicz serdeczne podziękowania składają mąż i dzieci z rodzinami   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Zakład Pogrzebowy Hades Podziękowanie

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym oraz tym wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ś+p Jana Szukszty oraz firmie pogrzebowej HADES za zorganizowanie godnej uroczystości pogrzebowej serdeczne podziękowanie składa żona z rodziną Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdecznie dziękujemy księżom, a szczególnie księdzu Adamowi i Michałowi oraz wszystkim biorącym udział w pożegnaniu i ostatniej drodze naszego drogiego ś+p Sylwestra Chyczewskiego. Firmie Pogrzebowej HADES za okazaną pomoc i oprawę uroczystości pogrzebowej podziękowania składają wdzięczni żona i synowie.   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdeczne podziękowania rodzinie, krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym, księżom, lekarzom i personelowi Oddziału Nefrologii, pracownikom firmy pogrzebowej “HADES” oraz wszystkim tym, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej ś+p Elfrydy Makowskiej składają córki z rodzinam   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...
Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Podziękowanie Zakład Pogrzebowy Hades

Serdeczne podziękowania ks. Andrzejowi z kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej za pożegnanie w kapilcy i pięknie odprawioną mszę świętą żałobną Rodzinie, sąsiadom, znajomym i wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej naszego Ukochanego ś+p Stanisława Szymańskiego a także Firmie Pogrzebowej “Hades” za takt, kulturę, pomoc i profesjonalne przeprowadzenie uroczystości pogrzebowej składa Rodzina   Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia...